Rezerwuj teraz

Wyjazd busem do pracy za granicę - jakich dokumentów potrzebujesz?

Wyjazd do pracy za granicę wiąże się z koniecznością dostosowania się do wszystkich procedur formalnych obowiązujących w danym kraju. Dowiedz się, jakich dokumentów możesz potrzebować, wyjeżdżając busem do pracy za granicę, a także sprawdź, jakich obowiązków formalnych będziesz musiał dopełnić.

Podróżowanie po strefie Schengen

Większość osób wyjeżdżających do pracy za granicę busem wybiera kraje, które należą do strefy Schengen. Odkąd Polska również należy do tej grupy, Polacy nie muszą obawiać się kłopotów z przekraczaniem granic, gdyż nie ma na nich żadnych kontroli dokumentów. Nawet jeśli dojdzie do sytuacji, gdy służby poproszą o jakiś dokument tożsamości, nie stanowi to żadnego problemu, gdyż w obrębie strefy Schengen każdy obywatel kraju należącego do tej grupy może przemieszczać się swobodnie. Zawsze jednak powinieneś mieć ze sobą dowód osobisty, zwłaszcza że będziesz go potrzebować podczas wizyt w urzędach. Pamiętaj, że niektóre kraje leżące w Europie nie należą do strefy Schengen. Wtedy musisz mieć przy sobie paszport.

Analizując, jakich dokumentów będziesz potrzebować, podczas podróżowania i podejmowania pracy w danym kraju pamiętaj również, że przynależność do strefy Schengen nie jest tożsama z obecnością w Unii Europejskiej i odwrotnie.

Praca za granicą na terenie Unii Europejskiej – jakie dokumenty są potrzebne?

Samo przekroczenie nie będzie stanowiło dla Polaka żadnego problemu, jednak każda osoba fizyczna chcąca podjąć pracę musi mieć ze sobą podstawowe dokumenty, takie jak dowód osobisty. Procedury związane z podjęciem pracy na terenie Unii Europejskiej są uproszczone ze względu na swobodny przepływ ludzi i podejmowania przez nich czynności prawnych. W praktyce oznacza to, że każdy obywatel kraju członkowskiego UE podlega takim samym lub bardzo zbliżonym zasadom zatrudnienia, co obywatele danego kraju. Żadne zezwolenia na pracę nie są więc potrzebne, choć nie dotyczy to każdego kraju. Do pewnego stopnia procedury mogą się różnić w zależności od kraju, więc przed wyjazdem trzeba się upewnić, co będzie potrzebne na miejscu.

Podjęcie pracy za granicą a kwestie prawne

Gdy podejmiesz pracę za granicą na terenie Unii Europejskiej przysługują Ci takie same prawa, jak obywatelom danego kraju. To wiąże się także z tym, że masz te same obowiązki jeśli chodzi o kwestie formalne. To znaczy, że możesz podjąć pracę na podstawie umowy o pracę adekwatnej do tego, jakie przepisy stosuje się w danym kraju. Możesz też bez przeszkód założyć firmę w każdym miejscu na takich samych zasadach, co inni obywatele. Pamiętaj jednak, że obowiązują Cię wszystkie przepisy podatkowe, a także przepisy związane z zasadami prowadzenia działalności z danego kraju.

Jakich jeszcze dokumentów potrzebuję, jadąc busem za granicę do pracy?

Wyjeżdżając do pracy za granicę możesz być objęty ubezpieczeniem zdrowotnym. Musisz jednak posiadać kartę EKUZ. Jeśli jesteś ubezpieczony w Polsce, będziesz mógł korzystać z lokalnych placówek medycznych na koszt polskiego NFZ. Pamiętaj jednak, że pomimo posiadania karty EKUZ nie wszędzie będziesz mógł korzystać ze wszystkich usług bezpłatnie. W każdym kraju UE system opieki zdrowotnej wygląda nieco inaczej, więc przed wyjazdem upewnij się, jakie są zasady jego działania w danym regionie.

By znaleźć zatrudnienie i móc swobodnie dopełniać wszystkich formalności w każdym kraju, powinieneś mieć ze sobą także:

  • akt urodzenia,
  • akt zawarcia małżeństwa (opcjonalnie),
  • prawo jazdy (jeśli posiadasz),
  • zezwolenie na pobyt (jeśli w danym kraju jest wymagane).

Dodatkowo powinieneś mieć ze sobą dokumenty potwierdzające Twoje kwalifikacje zawodowe. Na terenie UE obowiązuje wiele certyfikatów ważnych na terenie wszystkich krajów członkowskich. Niektóre z nich wymagają przetłumaczenia na język z danego kraju.

Nie wszystkie dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe są jednak uznawane. Jeśli wykonujesz konkretny zawód, upewnij się, czy Twoje uprawnienia wydawane przez polskie urzędy i instytucje są ważne na terenie Unii Europejskiej. Jeśli nie, a dany zawód wymaga takich uprawnień, będziesz musiał wyrobić je na miejscu w odpowiednich instytucjach. W przypadku niektórych zawodów będzie to wymagało przedstawienia np. świadectwa, certyfikatów potwierdzających ukończenie kursów lub dyplomu uczelni. Zawsze sprawdź dokładnie, jakie są zasady wydawania odpowiednich uprawnień do wykonywania danego zawodu na terenie konkretnego kraju, gdyż w każdym może to się nieco różnić. W niektórych krajach mogą być też wymagane dodatkowe uprawnienia, które w Polsce nie są potrzebne.

Copyright © 2024 AR-SPEED™
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram